Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

IVTNU Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana

Plusvalía (IIVTNU): Declaración do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana

As personas físicas poderán presentalo presencialmente ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

As persoas xurícas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 únicamente poderán presentalo de forma electrónica.

PRESENCIALMENTE

A instancia debe descargarse/imprimirse e despois de cuberto e asinado xunto coa documentación a achegar, se é o caso, pódese presentar en:

Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Telf.: 981.944.023

ELECTRÓNICAMENTE

Para presentar a instancia de manera electrónica, vostede deberá:


  • Cubrir o modelo de "Instancia plusvalia"

  • Asinar electrónicamente tanto o modelo como a demáis documentación que se achegue.

  • Tramitar unha “Nova solicitude electrónica” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.


Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Volver
Rexistro electrónico