Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

MANCOMUNIDADE _Solicitude xenérica - Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol

Calquer persoa física o xurídica que desexe facer unha solicitude.
No caso de solicitalo en nome dun terceiro deberá acreditar a representación do mesmo.

As persoas xurícas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 únicamente poderán presentalo de forma electrónica.

ELECTRÓNICAMENTE

Para presentar a solicitude de manera electrónica, vostede deberá:


  • Cubrir o modelo de Solicitude xeral

  • Asinar electrónicamente tanto o modelo como a demáis documentación que se achegue.

  • Tramitar unha “Nova solicitude electrónica” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Na tramitación da Solicitude xenérica só é exixible o modelo “Solicitude xeral da Mancomunidade” , pero en función do tipo de solicitude que desexe realizar poida que sexa necesario achegar a parte do modelo esixido, outra documentación. Por iso, recomendámoslle que se informe correctamente da documentación que ten que achegar coa súa solicitude, para deste xeito evitar ter que emendar errores por falta de documentación a posteriori.

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Volver
Rexistro electrónico