Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

PL-02 Solicitude de outros informes policiais

Solicitude de informe policial que non sexa derivado dun accidente de circulación nin os solicitados en materia de convivencia e sinos externos.

Calquera persoa física ou xurídica coa condición de interesado no procedemento

As persoas xurícas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 únicamente poderán presentalo de forma electrónica.

PRESENCIALMENTE

A solicitude debe descargarse/imprimirse e despois de cuberto e asinado xunto coa documentación a achegar, se é o caso, pódese presentar en:

Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Telf.: 981.944.023

ELECTRÓNICAMENTE

Para presentar a solicitude de manera electrónica, vostede deberá:

  • Cubrir o modelo de Solicitude de informe que corresponda. No caso de "Solicitude de informe policial por accidente de tráfico" faga constar o número de dilixencias previas se o coñece.

  • Asinar electrónicamente tanto o modelo como a demáis documentación que se achegue.

  • Tramitar unha “Nova solicitude electrónica” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun tamaño máximo por documento de 8 MB e un límite total de 20 MB.


Volver
Rexistro electrónico