Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

Subvención nominativa Benestar - Xustificación

Para presentar a solicitude de maneira electrónica, vostede deberá:

 • Descargar a solicitude e o resto a anexos a encher.
 • Enchelos e asinalos electrónicamente.
 • Tramitar un novo "Rexistro electrónico" e adxuntar toda a documentación a presentar
 • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá un xustificante de rexistro de entrada no Concello.

 • Memoria da actividade desenvolvida. (Anexo II)
 • Relación acreditativa de gastos e ingresos (Anexo III)
 • Facturas e documentos de pago
 • Declaración de ingresos ( Anexo IV)
 • Declaracións obrigas tributarias, seguridade social, publicidade e menores (Anexo V)
 • Certificación de estar ao corrente coas obrigas tributarias (subvencións de máis de 3000 €)
 • Certificación de estar ao corrente nas obrigas coa seguridade social (subvencións de máis de 3000 €)
 • Proba acreditativa cumprimento obrigas de publicidade
 • Designación conta bancaria

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Volver
Rexistro electrónico