Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Rexistro electrónico

001 Solicitude Xenérica - CONCELLO DE FERROL

Esta solicitude pode utilizarse para todos aqueles procedementos nos que NON está dispoñible un modelo específico.

Calquer persoa física o xurídica que desexe facer unha solicitude.
No caso de solicitalo en nome dun terceiro deberá acreditar a representación do mesmo.

As personas físicas poderán presentalo presencialmente ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

As persoas xurícas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 únicamente poderán presentalo de forma electrónica.

PRESENCIALMENTE

A solicitude debe descargarse/imprimirse e despois de cuberto e asinado xunto coa documentación a achegar, se é o caso, pódese presentar en:

Rexistro de entrada do Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL
Horario de atención ó público:
Luns a Venres: 09-14 h.

Telf.: 981.944.023

ELECTRÓNICAMENTE

Para presentar a solicitude de manera electrónica, vostede deberá:


  • Cubrir o modelo de Solicitude xeral

  • Asinar electrónicamente tanto o modelo como a demáis documentación que se achegue.

  • Tramitar unha “Nova solicitude electrónica” onde se engadirá a documentación a presentar.

  • Unha vez feita a solicitude electrónica vostede obterá o xustificante de rexistro de entrada no Concello.


Na tramitación da Solicitude Xeral só é exixible o modelo “Solicitude xeral” , pero en función do tipo de solicitude que desexe realizar poida que sexa necesario achegar a parte do modelo esixido, outra documentación. Por iso, recomendámoslle que se informe correctamente da documentación que ten que achegar coa súa solicitude, para deste xeito evitar ter que emendar errores por falta de documentación a posteriori.

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.


Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Rexistro de entrada do Concello de Ferrol Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL Tlf: 981.944.023 Fax: 981.944.028 email: rexistro@ferrol.es Luns a Venres: 09-14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro de entrada do Concello de Ferrol Praza de Armas, s/n. 15402 FERROL Tlf: 981.944.023 Fax: 981.944.028 email: rexistro@ferrol.es
Oficina Horario
Rexistro de entrada do Concello de Ferrol Luns a Venres: 09-14 h.

Volver
Rexistro electrónico