Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

003 Solicitude de lumieiras de San Xoán / San Pedro

Procedemento polo cal se procede a solicitude de autorización para a realización de lumieiras de San Xoán e/ou San Pedro no termo municipial do Concello de Ferrol.

  • Quedan prohibidas as lumieiras en terreos de dominio público, agás as de interese público coa correpondente autorización.
Calquer persoa física o xurídica que desexe realizar unha solictude de lumieira de San Xoán e/ou San Pedro.
No caso de solicitalo en nome dun terceiro deberá acreditarse a representación do mesmo.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Rexistro electrónico".
Se o interesado non utiliza a vía telemática podrá descargar o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ó Rexistro do Concello de Ferrol, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.
Presencialmente Na oficina de Rexistro Xeral do concello

.


.

Online
Descargar o solicitude que se encontra nesta.
Iniciar o proceso premendo no botón "Rexistro electrónico". Onde deberáse xuntar a solicitude cuberta e debidamente asinada.

Tipos de documentos permitidos : PDF, ZIP, RAR, DWG e JPG.

Pódense achegar ata 15 documentos, cun límite total de 50 MB.

RECOMENDACIÓNS E OBRIGAS PARA REALIZAR A FOGUEIRA DE SAN XOÁN E SAN PEDRO.
1. Queda prohibida a realización de lumieiras en terreos de dominio público
Lumieiras realizadas en terreos privados:
2. Distancia a zonas arboradas.
A separación mínima a zona arborada e libre de combustible será polo menos de:
1. 15 metros a árbores de pequeno ou mediano porte.
2. 25 meros a árbores grandes, tendidos eléctricos, telefónicos, etc.
3. 10 metros mobiliario urbano.
4. Anchura máxima será de 4 m de diámetro e 3 metros de alto.
3. O combustible empregado será obrigatoriamente de tipo vexetal.
4. A lumieira deberá quedar totalmente apagada antes de abandonala.
5. Serán responsables directos dos danos que se puidesen ocasionar, as persoas ou entidades que figuran na solicitude e autorización concedida.
6. Se vostede ten algún problema chame a algún destes teléfonos e comuníqueo.
TELÉFONOS DE EMERXENCIAS
1. CIAE 112 112
2. POLICÍA LOCAL FERROL 092 981 944 092
3. BOMBEIROS FERROL 080 981 944 080
4. PROTECCIÓN CIVIL 609 853 289
5. INCENDIOS FORESTAIS 085

Volver