Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello

Accesibilidade

Os sitios web das administraci?ns p?blicas te?en o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2004 . Esta normativa fixa unha serie de caracter?sticas que todo portal Web debe cumprir se quere ser accesible, servindo ademais como base para a Certificaci?n de Accesibilidade TIC ( Accesibilidade Web ) actualmente vixente en Espa?a.

As? mesmo, os sitios web da administraci?n deben satisfacer todos os puntos de verificaci?n de prioridade 2 (adecuaci?n de nivel Dobre A) definidos na especificaci?n de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web ( WCAG 1.0 ) pola Iniciativa de Accesibilidade Web ( WAI ) do Consorcio World Wide Web ( W3C ).

O Concello ten como obxectivo principal que o seu sitio web sexa todo o accesible e usable posible. Deste xeito, realizouse adapt?ndose aos est?ndares e normativas vixentes en relaci?n ? accesibilidade. En calquera caso, ? posible que encontre algunha p?xina que non se adapte ao 100% a estes est?ndares, xa que algunhas das secci?ns contidas no portal est?n en proceso de adaptaci?n e mellora. Se vostede experimenta algunha dificultade no acceso ? informaci?n contida neste sitio web, por favor, contacte connosco mediante o seguinte formulario de contacto . Realizaremos as melloras necesarias coa maior brevidade posible.

Hai que ter en conta que para realizar operaci?ns con sinatura electr?nica o navegador debe utilizar javascript e os compo?entes clientes de sinatura electr?nica necesarios. /test.html

Teclas de acceso r?pido

Premendo unha combinaci?n de teclas determinada poder? acceder rapidamente a determinadas p?xinas ou contidos da p?xina.

Dependendo do navegador que utilice, o procedemento ? distinto. Deseguido explicamos o funcionamento para os navegadores m?is habituais.

  • Internet Explorer 5 e superiores (Windows): Mante?a premida a tecla Alt, prema o n?mero ou letra da tecla de acceso, solte ambas as teclas, e prema ENTER.
  • Firefox (Windows): Mante?a premida a tecla Mai?sculas e Alt ao mesmo tempo e prema o n?mero ou letra da tecla de acceso.
  • Firefox, Mozilla e Netscape 7+ (Mac OS X): Mante?a premida a tecla Ctrl e prema o n?mero ou letra da tecla de acceso
  • Safari e Omniweb (Mac OS X): Mante?a premida a tecla Control e prema o n?mero ou letra da tecla de acceso.
  • Konqueror (Linux): Mante?a premida a tecla Control e prema o n?mero ou letra da tecla de acceso.

Tama?o do texto

Se desexa cambiar o tama?o do texto deste sitio web, pode facelo a trav?s do propio navegador, no men? "Ver", opci?n "Tama?o do texto", pode aumentar ou reducir o tama?o das letras.

Data da ?ltima revisi?n

A accesibilidade das p?xinas deste sitio web rev?sanse previamente ? s?a publicaci?n.

Data da ?ltima revisi?n: 18/07/2011