Directrices Estas son as últimas entradas publicadas gl Recomendacións e obrigas para realizar a fogueira de San Xoán e San Pedro Recomendacións e obrigas para realizar a fogueira de San Xoán e San Pedro BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN E BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2022-2023. CONCELLO DE FERROL BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN E BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2022-2023. CONCELLO DE FERROL Acceso á Praza de Armas - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS (NORMAS DE USO) Acceso á Praza de Armas - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS