Ordenanzas Fiscais Estas son as ├║ltimas entradas publicadas gl Ordenanza fiscal xeral Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedici├│n de documentos administrativos Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana