Normas en tramitación Estas son as últimas entradas publicadas gl Anexo I - Comunicación Previa .- Documentacióna a presentar Festexos populares - Anexo I - Comunicación Previa .- Documentacióna a presentar Anexo II - Autorización ou licenza municipal .- Documentacióna a presentar Festexos populares - Anexo II - Autorización ou licenza municipal .- Documentacióna a presentar Como achegar a documentación requirida Como achegar a documentación requirida para subsanar a Solicitude de alta, cambio de domicilio ou modificación de datos no Padrón de Habitantes