Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver
Para a presentación telemática é imprescindible que na Folla padroal as sinaturas sexan TODAS dixitais (non se admitirán follas escaneadas),  e debe  acompañarse  de toda  a documentación requirida: acreditación da identidade (DNI,NIE,...); acreditación do domicilio (contrato arrendamento, escritura,...);...

Data de publicación:

Categoría: PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

Tipo: Formularios de solicitude

Documentación:
  1. Descargar
    1 MB
Procedementos relacionados:
  1. PM-01. Solicitude de ALTA, CAMBIO de domicilio ou MODIFICACIÓN de datos no Padrón de Habitantes