Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

Data de publicación: 22/03/2023

Categoría: 01 PROCEDEMENTOS DESTACADOS

Tipo: Formularios de solicitude

Documentación:
 1. Descargar
  171,6 kB
 2. Descargar
  173,9 kB
Procedementos relacionados:
 1. 001 Solicitude Xenérica - CONCELLO DE FERROL
 2. CP-01 Comunicación Previa de actividade
 3. CP-02 Comunicación Previa de obras de adaptación do local para o exercicio da actividade
 4. CP-03 Comunicación Previa de cambio de titularidade das actividades
 5. CP-04 Comunicación Previa de cambio de titularidade das licenzas de obras
 6. CP-05 Comunicación Previa para inicio de obras menores
 7. CP-06 Comunicación Previa de inicio de actividade
 8. CP-07 Comunicación Previa de obras maiores e peches
 9. CP-08 Comunicación Previa de estadas plataformas elevadoras e valos de obra
 10. CP-09 Comunicación Previa de obras para instalacións ou estacións radioeléctricas
 11. CP-10 Comunicación Previa de pasaxes
 12. CP-11 Comunicación Previa de primeira ocupación
 13. DR-01 Declaración responsable actividades recreativas
 14. DR-02 Inicio espectáculos públicos e actividades recreativas
 15. Inspección técnica de edificios
 16. Licenza municipal de actividade con obras
 17. Responsabilidade patrimonial: Solicitude de indemnización
 18. Solicitude de autorización de instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública
 19. Solicitude de certificados urbanísticos
 20. Solicitude de licenza de funcionamento de actividades clasificadas
 21. Solicitude de licenza de obras de reforma de local en edificios con protección de patrimonio cultural
 22. Solicitude de licenza urbanística municipal